Priprema nove kože

Vanjska strana kozje kože je ujedno i gornja strana kože na djembeu.

Na kožu položimo unutarnji obruč tako da se hrbat (dio na kojem je koža najdeblja) nalazi na simetrali obruča.

Djembe nova koža

Oko obruča označimo krug širi za 10 - 15 cm i odrežemo kožu.

Djembe nova koža

Oko ruba ćemo šilom ili sličnim pomagalom probušiti paran broj rupa na udaljenosti približno 1,5 cm od ruba (širina palca). Ako

Djembe nova koža

Zatim uzmemo tanko uže i na jednom kraju napravimo nepomičnu petlju, a drugi kraj provučemo kroz ušicu malo veće igle kojom ćemo provlačiti uže kroz rupe na obodu kože.

Djembe nova koža

Uže provlačimo kroz rupe tako da je nepomična petlja na donjoj strani kože. Kad namočimo kožu, neće biti potrebno ponovo provjeravati koja strana kože je gornja a koja donja jer znamo da je petlja užeta na donjoj strani.

Djembe nova koža

Djembe nova koža

Djembe nova koža

Na kraju, uže provučemo kroz nepomičnu petlju.

Djembe nova koža

Djembe nova koža

Ovako pripremljenu kožu ostavimo u hladnoj vodi 30 - 60 minuta.

Djembe nova koža

Koža ne smije biti suviše dugo u vodi i zato je dobro povremeno provjeriti njenu mekoću.