Stavljanje kože na djembe

Do sada se koža već dovoljno namočila i smekšala da ju možemo staviti na djembe. Kožu postavimo na ravnu podlogu tako da je gornja strana okrenuta prema gore.

Djembe stavljanje kože

Na sredinu postavimo unutarnji obruč i zategnemo uže tek toliko da se obruč ne može pomicati.

Djembe stavljanje kože

Djembe stavljanje kože

Na rubu je koža naborana ali to nas ne treba zabrinjavati jer ćemo sve nabore kasnije izravnati.

Djembe stavljanje kože

Sada jednostavno postavimo kožu na djembe i preko nje navučemo gornji obruč.

Djembe stavljanje kože

Djembe stavljanje kože