Rezanje viška kože

Nakon početnog zatezanja vertikala, odrežemo višak kože. Možemo koristiti posebno pomagalo kojim ćemo zaštititi kožu na djembeu i kojeg koristimo kao podlogu za rezanje skalpelom. Ova podloga mora biti zakrivljena i ne smije imati oštre rubove da ne bi oštetili kožu.

rezanje kože

rezanje kože

rezanje kože

rezanje kože

Kožu odrežemo približno 5 mm od ruba gornjeg obruča i rukama poravnamo odrezani dio uz rub.

rezanje kože

rezanje kože

Ovako to rade majstori: